• background
  Elite Gaz Teknolojileri
  Söz Verdik!
 • background
  Memnuniyetiniz Önceliğimiz...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
  Quibusdam provident facere deserunt porro repellendus consectetur delectus. Fugiat nihil corporis unde quis quibusdam temporibus vel neque, veniam maiores porro delectus, pariatur.

Ürün ve Hizmetlerimiz

Argon (Ar)

Argon periyodik cetvelde simgesi (Ar) ile gösterilen bir elementtir ve atom numarası 18’dir. Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Asal gazlardandır. Argon Dünya atmosferinde % 0.9 oranında bulunan en yaygın asal gazdır. Oksijen gazının sudaki çözünürlüğü ile aynı çözünürlüğe sahiptir ve bu da Azot gazının sudaki çözünürlüğünden 2,5 kat daha fazladır. Yüksek kararlılığa sahip olan kimyasal element toksit değildir.
Gazaltı kaynağında koruyucu gaz, Kaliteli çelik üretiminde zararlı gazların tasfiyesi, Spektrometrik ve ICP analiz cihazlarında taşıyıcı gaz, Çift cam üretiminde iki cam arasınada ısı yalıtımı sağlanması, Ampül üretimi gibi çok fazla kullanım alanına sahip bir gazdır.


Gıda, Analiz Cihazları, Boru hatları, Tanklar, Tankerler v.s temizlikleri ve kaçak testleri, Elektrik elektronik elemanları üretiminde, Lastiklerin şişirilmesinde havaya göre daha iyi performans sağlamasında, Demir çelik üretimi gibi çok fazla kullanım alanına sahip bir gazdır.Gaz Safiyetlerimiz

Saf Argon 99.995 % (n 4.5)
Yüksek Saflıkta Argon 99.999 % (n 5.0)
Sıvı Argon 99.999 % (n 5.0)

Gaz Miktarları

Tüp Hacmi (lt) Dolum Basıncı (bar) Gaz Miktarı (m3)
50 230 12.06
50 200 10.54
40 150 6.36
10 150 1.59