• background
  Elite Gaz Teknolojileri
  Söz Verdik!
 • background
  Memnuniyetiniz Önceliğimiz...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
  Quibusdam provident facere deserunt porro repellendus consectetur delectus. Fugiat nihil corporis unde quis quibusdam temporibus vel neque, veniam maiores porro delectus, pariatur.

Ürün ve Hizmetlerimiz

Hava Kalitesi Ölçüm Kalibrasyon Gazları

Atmosfere yayılan emisyonları kontrol altına almak, insanı ve çevresini havadaki kirlenmeden doğacak tehlikelerden korumak, hava kirliliği sebebiyle çevrede ortaya çıkan olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamak amacıyla hava kalitesi ölçümleri yapılır. Çevre havasındaki SO2, CO2, NO, NO2, NOx, O2 gibi gazların belli oranların üzerinde solunması birtakım rahatsızlıkların yaşanmasına yol açar. Bu nedenle bu parametrelerin takip edilmesi gereklidir.
Bu ölçümlerin gerçekleştirildiği cihazların kalibrasyon işlemlerinde kullanılan gazlar firmamız tarafından üretilmektedir.
Bu gazlar firmamız tarafından ikili karışım halinde hazırlanabileceği gibi, üçlü, dörtlü beşli karışım halinde de hazırlanabilir.


 • Azot Oksit (NO)
 • Karbon Monoksit (CO)
 • Kükürt Dioksit (SO2)
 • Oksijen (O2)
 • Azot Dioksit (NO2)
 • Karbon Dioksit (CO2)